ZPT1

Người thử nghiệm của chúng tôi cho
SPD Nó được sử dụng để xác định tình trạng hư hỏng của SPD.

Các sản phẩm áp dụng-
Truyền thông SPD: ZP series
-lan SPD: LAN-CAT5e-P + II (R)

Yêu cầu 2 pin AA

Nhấn vào đây để hỏi về sản phẩm này

Điều kiện môi trường

Nơi sử dụng: Nơi cài đặt SPD

Nhiệt độ / độ ẩm hoạt động: 0 ° C đến 40 ° C, 90% hoặc ít hơn (không ngưng tụ)

Nhiệt độ / độ ẩm lưu trữ: -20 ° C đến 40 ° C, 90% hoặc ít hơn (không ngưng tụ)

cách sử dụng

Để sử dụng chi tiết, hãy làm theo hướng dẫn sử dụng của từng SPD.

Pin không được bao gồm, xin vui lòng mua riêng.