Thông tin chuyên ngành

 Sử dụng hiệu quả SPD
31/05/2021176 Lượt xem
SPD (Surge Protective Device) là sản phẩm bảo vệ thiết bị điện và các thiết bị điện khỏi điện áp bất thường do sét tạo ra. Nếu SPD không được lắp đặt đúng cách, nó sẽ không có hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại các dòng sét. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng SPD hiệu quả.

1. Nối dây giữa SPD và thiếtbị được bảo vệ

1.1.Chiều dài dây SPD

1.2. Nối đất SPD và thiếtbị được bảo vệ

1.3. Khoảng cách giữa SPDvà thiết bị được bảo vệ
1.4. Vùng lặp giữa SPD và thiết bị được bảo vệ

2. Bảo vệ các thiết bịcó nhiều điểm kết nối 

3. Bảo vệ thiết bị bảovệ được lắp đặt ở những nơi cao

4. Bảo vệ các thiết bịđược bảo vệ trong các tòa nhà khác nhau