Dịch vụ thi công xây lắp, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống tiếp đất

Cảnh báo lửa và khói là thiết bị chữa cháy cần thiết cho sự an toàn của chúng ta, và là bắt buộc trong nhà bình thường và các cơ sở phúc lợi xã hội,... Nếu thiết bị quan trọng này bị trục trặc do bị sét đánh và tạo ra một báo động sai lầm, nó có thể gây căng thẳng đáng kể cho mọi người trong tòa nhà. Bằng cách cung cấp các giải pháp chống sét lý tưởng cho các thiết bị phòng cháy, Sankosha  tiếp tục đóng góp cho sự an toàn và an ninh của tất cả mọi người.