Dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp giải pháp kỹ thuật công nghệ

Tàu điện là phương tiện giao thông huyết mạch được nhiều người sử dụng. Thiết bị truyền thông tín hiệu ngành đường sắt ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều người và cần thiết phải được bảo vệ chống sét. Trong nhiều năm qua, với sự phát triển của công nghệ chống sét và uy tín của mình, Sankosha đã tạo được những dấu ấn đáng kể trong ngành đường sắt. Các sản phẩm chống sét của Sankosha hỗ trợ quan trọng an toàn cho ngành đường sắt.