Dịch vụ khảo sát, đánh giá hiện trạng, cung cấp số liệu

Ngừng dây chuyền sản xuất nhà máy thiệt hại do sét gây ra có thể tạo ra những tổn thất nghiêm trọng. Có rất nhiều ví dụ về các thiết bị mạng được kết nối bởi các đường dây cáp truyền thông bị hư hỏng do sét gây ra. Các nhà máy có nhiều chủng loại thiết bị. Mỗi loại thiết bị yêu cầu phải có biện pháp đối phó riêng, và Sankosha là địa chỉ tin cậy cho nhu cầu này với các sản phẩm chống sét đa dạng phong phú.