Tuân thủ tiêu chuẩn:
- Phù hợp với IEC 61643-21, 61000-4-5
- Tuân thủ IEEE 802.3ab
Ứng dụng:
- Sử dụng trên 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T và các mạng LAN khác khỏi sét đánh
- Loại SPD cách điện: cách điện cho dòng điện sơ cấp và thứ cấp. 
- Loại SPD phóng điện: phù hợp với dòng IEEE802.3af (PoE) và IEEE802.3at (PoE Plus).