AC 100 / 200V hệ thống một pha 3 dây loại I SPD | MZS-200AV (2) và MZS-NPE

JIS Class I SPD để cung cấp điện áp thấp cho
hệ thống AC 100V hoặc tổ hợp
ba pha một pha điện 200V
khi được sử dụng ở phía sơ cấp, bộ ngắt rò rỉ trái đất

MZS-200AV (2 đơn) + MZS-NPE (một)

, tổng đài, Để bảo vệ mạch cấp điện áp thấp của bảng phân phối
Để bảo vệ mạch cấp nguồn của thiết bị điều khiển


Nhấn vào đây để hỏi về sản phẩm này