Cầu chì SPD JIS Class II | BF3-100-20kA-A

Bộ phân tách ngoài SPD để sử dụng cho nguồn cho JIS Class II SPD được lắp đặt trong hệ thống 100V
khi SPD được ngắn mạch để ngắt kết nối với hệ thống điện

, ba dây một pha hoặc ba dây ba pha
, hiệu suất ngắt ba pha tuyệt vời, ngắn SPD Giảm đáng kể nguy cơ đánh lửa tại thời điểm hỏng. Vì
dòng điện định mức rất nhỏ so với cầu chì chung, rất dễ phối hợp với bộ ngắt mạch cao hơn.

Hughes và đặt bộ phận giữ cầu chì
từ sử dụng một lần trong 3 dây tiết kiệm
cho trạng thái cầu chì có thể được xác nhận bằng cách bật / tắt đèn LED, bảo trì dễ dàng
tiếp xúc với báo động, cầu chì thổi có thể giám sát từ xa, Bảo trì tốt

Nhấn vào đây để hỏi về sản phẩm này