Tuân thủ tiêu chuẩn:
- Tuân theo IEC 61643-21
- Tuân thủ RoHS
Đặc trưng:
- Thiết kế mỏng giúp tiết kiệm không gian
- Loại phích cắm (mạch không bị hỏng do cắm hoặc tháo phích cắm)
- Đường ray DIN có thể lắp được (35mm)
- Máy kiểm tra đặc biệt (loại ZPT1) có thể được sử dụng để phát hiện tình trạng hư hỏng.
- Thiết bị đầu cuối uốn cong loại tròn cho M4 (loại N)