Hotline hỗ trợ0936.122.150
Tầng 14 tòa nhà Thăng Long, 98A Nguy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thông báo về tình hình covid19 và hoạt động tại sankosha vietnam (cập nhật đến ngày 16/05/2020)

19/05/20201495 Lượt xem

 

THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH COVID19 VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI SANKOSHA VIETNAM  (Cập nhật đến ngày 16/05/2020)

Sakosha Vietnam chia sẻ sự cảm thông sâu sắc nhất đến  tất cả những người bị ảnh hưởng bởi Covid19  tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Chúng  tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng tới tất cả những người hỗ trợ  các hoạt động xã hội, bao gồm cả nhân viên y tế.

Nhờ sự hỗ trợ của chính phủ, tình trạng lây lan củavirus Corona đã được kiểm soát tại Việt Nam. Công ty TNHH Sankosha Vietnam đã dỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp, Chúng tôi xin thông báo tới Quý đối tác như  sau:

·        Tất cả các hoạt động kinh doanh sản xuất của chúng tôi đã trở lại hoạt động bình thường từ ngày 20/04/2020

-         Nhà máy: Khu xử lý chất thải rắn, thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

-         VPHN: Tầng 6, tòa nhà Thăng Long, số 98A, Ngụy Như  Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.


Producing at Factory

Nếu có bất kỳ thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ và hoạt động, vui  lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây:

-         Tel: +84 243 208 0004

-         Fax: +84 243 208 0015

-         Email: info@sankosha.vn

-         Website: sankosha.vn

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần  thiết để phòng chống dịch bệnh song song với việc phụ vụ đảm bảo nhu cầu của Quý khách hàng.


Cảm ơn sự hợp tác của Quý đối tác,

 

NOTICE ABOUT THE COVID19 SITUATION AND PRODUCING AT SANKOSHA VIETNAM (Updated to May 16, 2020)

Sakosha Vietnam shares our deepest sympathy to all those affected by Covid19 in Vietnam and around the world. We also want to express our gratitude and appreciation to all people who support social activities, especially health workers.

With Government’s support, Covid19 outbreak has been controlled in Vietnam. Sankosha Vietnam Co., Ltd. has lifted its emergency declaration. We would like to inform our partners as follows:

• All of our manufacturing operations have returned to normal operations from April 20, 2020

- Factory: Solid waste disposal complex, Tri Binh village, Binh Nguyen commune, Binh Son district, Quang Ngai province, Vietnam.

- VPHN: 6th Floor, Thang Long Building, No. 98A, Nguy Nhu Kon Tum, Thanh Xuan, Hanoi.

 

 Producing at Factory

If you have any questions about our products, services or activities, please contact us via the information below:

- Tel: +84 243 208 0004

- Fax: +84 243 208 0015

- Email: info@sankosha.vn

- Website: sankosha.vn

In the future, we will continue to take the necessary measures to prevent disease as well as ensure the needs of our customers.

 

 

Thank you for your cooperation,