Hotline hỗ trợ0936.122.150
Tầng 14 tòa nhà Thăng Long, 98A Nguy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

ZPT1

Là thử nghiệm của chúng tôi cho SPD
Sản phẩm được sử dụng để xác định tình trạng hư hỏng của SPD.


Các sản phẩm áp dụng
Truyền thông SPD: ZP series
- Lan SPD: LAN-CAT5e-P + II (R)
- Yêu cầu 2 pin AA

Nhấn vào đây để hỏi về sản phẩm này

Điều kiện môi trường

Nơi sử dụng: Nơi cài đặt SPD

Nhiệt độ / độ ẩm hoạt động: 0 ° C đến 40 ° C, 90% hoặc ít hơn (không ngưng tụ)

Nhiệt độ / độ ẩm lưu trữ: -20 ° C đến 40 ° C, 90% hoặc ít hơn (không ngưng tụ)

Cách sử dụng

Để sử dụng chi tiết, hãy làm theo hướng dẫn sử dụng của từng SPD.

Pin không được bao gồm, xin vui lòng mua riêng.