Thông số kỹ thuật

Methods of wiring protective devices

 

 

With an RP-100 type power supply protective device

 
With an RP-100 type power supply protective device
 
 

With an AV-201 power supply protective device

 
Depending on the power supply system, AV201 is connected as described below
 
Single‐phase two‐wire system Single phase 3-wire system, Tripe phase 3-wire system
 
 

4 wire system circuit of 「」-NM type protective device

 
When using NM type protective devices for protecting sensors and other 4 wire system circuits, connecting as described below enables voltage between wires to be suppressed.
 
4 wire system circuit of 「」-NM type protective device
 

Phòng chống sét

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về thiệt hại sét.

 

Contact

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0936.122.150

Thông số kỹ thuật Hỏi đáp Tổng quan về sét