Thông tin sản phẩm

SAN-EARTH

SAN-EARTH (Vật liệu giảm điện trở đất)

 
SAN-EARTH (earth resistance reducing material)  

SAN-EARTH là bê tông dẫn điện làm giảm điện trở đất, thành phần chủ yếu bao gồm carbon (carbon vô định hình) và xi măng. Về cơ bản các dây tiếp địa được đặt trong rãnh và được phủ bằng SAN - EARTH dạng bột. Bột hấp thụ độ ẩm trong đất và tạo thành bê tông dẫn điện. Một cách khác là sử dụng vật liệu này trộn với nước để tạo điện cực tiếp địa dạng thẳng đứng (khoan giếng).

 
 
 
 
 
 
 
 

Bê tông dẫn điện SAN-EARTH (M1C) 

 

Công việc xây dựng rất đơn giản. Các dây dẫn nối đất được đặt trong một rãnh dọc theo các móng nhà hay tương tự và sau đó hoàn toàn được phủ bằng bê tông dẫn điện SAN - EARTH. Khi bê tông dẫn điện SAN - EARTH cứng lại, nó chịu nén như bê tông thông thường do vậy có thể sử dụng một cách an toàn trong các móng nhà.

 
Phương pháp xây dựng cơ bản 1
 
Basic construction method 1  

(1) Các dây dẫn nối đất được đặt trong rãnh bên ngoài các móng nhà.
(2) Bê tông dẫn điện SAN-EARTH được đổ vào cho đến khi các dây dẫn hoàn toàn được bao phủ. SAN - EARTH (M1C) 25kg được trộn xấp xỉ với 7 lít nước sinh hoạt.
(3) Khoảng 30cm phần được bao phủ của đoạn nhô lên của dây dẫn cũng được nhúng trong bê tông dẫn điện.

 

 
Phương pháp xây dựng cơ bản 2
 
Basic construction method 2  

(1) Dây dẫn nối đất được đặt bên trong móng nhà.

(2) Bê tông dẫn điện SAN-EARTH được đổ vào sao cho các dây dẫn được bao phủ hoàn toàn. SAN-EARTH (M1C) 25kg được trộn với xấp xỉ 7 lít nước sinh hoạt.

(3) Khoảng 30cm phần được bao phủ của đoạn nhô lên của dây dẫn cũng được nhúng trong bê tông dẫn điện.

(4) Khi vữa SAN-EARTH đông cứng, bước tiếp theo của quá trình này là đổ bê tông móng.

 
Ví dụ về đổ bê tông dẫn điện SAN - EARTH M1C

 

 
Example of laying SAN-EARTH conductive concrete M1C
 
*Một bao SAN - EARTH (M1C) 25kg bao phủ khoảng 3m chiều dài điện cực (bề rộng30cm).
Hình vẽ: Thi công SAN-EARTH M1C
 
 

SAN-EARTH (M5C) cho xây dựng

 

SAN-EARTH (M5C) cho xây dựng tự hấp thụ độ ẩm của đất xung quanh và đông cứng lại một cách tự nhiên khiến cho nó lý tưởng cho các công trình lắp đặt ở những nơi khó vận chuyển nước tới.

Các dây dẫn được đặt trong rãnh tiếp địa sau đó phủ SAN - EARTH M5C lên sao cho các dây dẫn được bao phủ hoàn toàn. Các ví dụ SAN - EARTH M5C được sử dụng như thế nào trong xây dựng được chỉ ra như dưới đây.
 
Ngoài ra, với "phương pháp SAN - FLEX S" (mặt hàng riêng biệt) kéo dài tuổi thọ cho các công trình nối đất. Dây dẫn SAN - FLEX sử dụng cho cọc tiếp đất.
 
Phương pháp xây dựng cơ bản 
 
Basic construction method  

(1) Đặt dây tiếp địa vào rãnh

(2) Đổ SAN-EARTH sao cho các dây được bao phủ hoàn toàn (đổ dày xung quanh các dây dẫn và mỏng ở các nơi khác). 

(3) Phần nhô lên của dây dẫn khoảng 30 cm cũng được nhúng trong SAN-EARTH. 

(4) Lấp đầy đất lại một cách cẩn thận có độ dày khoảng 10 cm và giậm xuống cho chặt. 

(5) Hoàn tất việc lấp đầy đất vào rãnh.

 
Chú ý: Nếu các dây dẫn không được phủ hoàn toàn bởi SAN-EARTH, chúng có thể bị ăn mòn do hiệu điện thế và mất đi hiệu quả ngăn chặn ăn mòn điện phân. 
 
Ví dụ thi công SAN-EARTH M5C
 
Example of laying Sun-earth M5C
 
* Một bao SAN - EARTH (M5C) 25kg bao phủ khoảng 3m chiều dài điện cực (bề rộng 50cm).
Hình vẽ: Thi công SAN-EARTH M5C