Thông tin sản phẩm

Diode quang P-Series & PIN Diode quang

 

P-Series Photo Diode & PIN Photo Diode

 

Tính năng

 

1.Loại bề mặt liên kết
2.Có 3 cách gắn kết - như đằng trước, đằng sau và bên cạnh
3.Diode quang Microminiaturized và hình dạng đơn
4.Dễ dàng định vị sử dụng với các lỗ hình chữ nhật 2.6×3.2 
5.Diode quang có độ nhạy đáp cao
6.Diode quang có dòng tối nhỏ


Mục đặt hàng đặc biệt. Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

 
 
 
Model PPD−108 Diode quang
 
 
Dải làm việc tuyệt đối lớn nhất (Ta=25℃)
Đặc tính kỹ thuật Symbol Dải Đơn vị
Điện áp ngược DC Vr 20 V
Nhiệt độ vận hành Tope -20〜+60
Nhiệt độ lưu Tstg -30〜+80
 
Những đặc tính điện tử (Ta=25℃)
Đặc tính Symbol Điều kiện Dải Đơn vị
Min. Typ. Max.
Dòng tối Id VR=1V E=0Lux RH≦65% - - 10 pA
Nhiệt độ dòng tối, hệ số aT VR=1V E=0Lux RH≦65% - 4 5 times/10℃
Dòng ngắn mạch Isc E=100Lux(Note) 210 260 310 nA 
Nhiệt độ dòng ngắn mạch, hệ số  βT E=100Lux(Note) - 0.2 0.3 %/℃
Đấu nối điện dung Ct VR=0V f=1MHz L=0Lux - 40 - pF
Bước sóng nhạy đáp đỉnh λp - - 880 - nm

Chú ý: Nhiệt độ màu nguồn phát 2856°K

 
 
Model PPI−108 PIN Photo Diode
 
Dải làm việc  tuyệt đối lớn nhất (Ta=25℃)
Đặc tính Symbol Dải Đơn vị
Điện áp ngược DC Vr 20 V
Công suất tản giới hạn Pd 30 mW
Nhiệt độ vận hành Tope -20〜+60
Nhiệt độ lưu Tstg -30〜+80
 
Những đặc tính điện tử
  (Ta=25℃)
Đặc tính Symbol Điều kiện Dải Đợn vị
Min. Typ. Max.
Dòng tối Id VR=1V E=0Lux RH≦65% - - 10 pA
Dòng ngắn mạch Isc E=100Lux(Note) 100 150 200 nA 
Điện áp mở dòng Vop E=100Lux(Note) - 0.3 - V
Đấu nối điện dung Ct VR=0V f=1MHz L=0Lux - 15 - pF
Bước sóng nhạy đáp đỉnh λp - - 880 - nm
Độ nhạy Thời gian tăng tr E=100Lux(Note) λ=940nm - 200 - ns
Thời gian giảm tf VR=10V  RL=1kΩ - 150 - ns

Chú ý: Nhiệt độ màu nguồn sáng 2856°K