Thông tin sản phẩm

Diode phát quang (LED), P-Series

 

P-Series Light-Emitting Diodes(LED)

 

Tính năng

 

1.Loại bề mặt
2.Có khả năng hàn gắn 3 đường, như đằng trước, đằng sau, bên cạnh
3.Diode quang Microminiaturized và hình dạng đơn
4.Dễ dàng liên kết với lỗ hình chữ nhật 2.6×3.2 


Mục đặt hàng đặc biệt. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 
 
 

Visible light LED:PLB-022(Red),PLB-035(Yellowgreen) ,PLB-300(High brightness red)

Infrared LED : PLI-040,PLI-400

 
Dải làm việc tuyệt đối lớn nhất (Ta=25℃)
Đặc tính Symbol Dải Đơn vị
Điện áp ngược DC VR 5 V
Công suất tản P 50 mW
Nhiệt độ vận hành Tope -20〜+60
Nhiệt độ lưu Tstg -30〜+80
 
Đặc tính quang - điện (Ta=25℃)
Đặc tính Symbol Điều kiện đo PLB-022 PLB-035 PLB-300 Đơn vị
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.
Điện áp thuận VF IF=20mA - 2.2 2.4 - 2.2 2.4 - 1.8 2.1 V
Điện áp ngược IR VR=5V - - 10 - - 10 - - 10 μA
Độ sáng Iv IF=20mA 0.4 0.7 - 3 6 - 4 6.5 - mcd
Bước sóng đỉnh chủ yếu λp IF=20mA - 700 - - 570 - - 660 - nm
Băng thông bức xạ quang phổ ⊿λ IF=20mA - 100 - - 30 - - 20 - nm
 
 
 
Đặc tính  Symbol Điều kiện đo PLI-040 PLI-400 Đơn vị
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.
Điện áp thuận VF IF=20mA - 1.3 1.5 - 1.2 1.4 V
Điện áp ngược IR VR=5V - - 10 - - 10 μA
Công suất Po IF=20mA 1.0 1.3 - 0.7 1.1 - mw
Bước sóng đỉnh chủ yếu λp IF=20mA - 860 - - 940 - nm
Băng thông bức xạ quang phổ ⊿λ IF=20mA - 60 - - 45 - nm