Đo kiểm điện trở hệ thống tiếp đất

Với sự kết hợp của công nghệ thông tin vào văn phòng với sự lan tỏa của các mạng lưới internet trên diện rộng hơn, các mối đe dọa đến từ sét đang phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, và các biện pháp chống sét cần được cân nhắc, không chỉ mỗi tầng mà toàn thể tòa nhà. Tại Sankosha, chúng tôi đề nghị các giải pháp chống sét toàn diện có hiệu quả trong việc kết hợp hệ thống chống sét bên ngoài và chống sét cho các hệ thống điện và điện tử,...