SPD (Thiết bị chống sét lan truyền) là sản phẩm bảo vệ máy móc và thiết bị điện khỏi điện áp bất thường do sét tạo ra. Nhằm phù hợp với đa dạng điều kiện sử dụng của bạn, chúng tôi đã tạo ra các dòng sản phẩm khác nhau để bạn lựa chọn, như: bộ chống sét điện 2 cực, bộ chống sét điện 3 cực…