Hotline hỗ trợ0936.122.150
Tầng 14 tòa nhà Thăng Long, 98A Nguy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

DANH SÁCH NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN CỦA CÔNG TY TNHH SANKOSHA VIỆT NAM

Dự án

Thời gian thực hiện

Tên chủ đầu tư

Nguyên nhân

sửa chữa


Kết quả sau sửa chữa

Khởi công

Hoàn thành

Xử lý hệ thống tiếp địa Nhà máy thủy điện Nậm Pông

4/2017

6/2017

Công ty Za Hung

- Điện trở tiếp địa 3,5 Ω không đáp ứng quy phạm (≤ 1Ω)

- Đã gặp nhiều sự cố do xung sét hoặc quá áp bất thường dẫn tới cháy hỏng TU, TI, các thiết bị đo đếm, các linh kiện máy biến áp, các thiết bị điều khiển nhà trạm gây gián đoạn sản xuất

- Điện trở sau thi công 0,89 Ω đáp ứng quy phạm.

- Sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, các sự cố gây hư hại thiết bị được ngăn chặn

Cung cấp vật tư thiết bị, thi công lắp đặt và đấu nối hoàn thiện hệ thống tiếp địa Trạm OPY 500kV Nhà máy Thủy điện Ialy

9/2017

11/2017

Công ty Thủy điện Ialy

- Điện trở tiếp địa 1,35 Ω không đáp ứng quy phạm (≤ 0,5Ω) tồn tại suốt 15 năm không khắc phục được, EVN đã nhiều lần cảnh báo, nhắc nhở.

- Đã gặp nhiều sự cố do xung sét hoặc quá áp bất thường dẫn tới cháy hỏng TU, TI, gây gián đoạn sản xuất

- Điện trở sau thi công 0,45 Ω đáp ứng quy phạm.

- Sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, các sự cố gây hư hại thiết bị được ngăn chặn

Khảo sát, thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công bổ sung hệ thống tiếp địa Nhà máy thủy điện Sê San 3A

9/2018

11/2018

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A

- Điện trở tiếp địa 1,99 Ω không đáp ứng quy phạm (≤ 1Ω) tồn tại suốt 10 năm không khắc phục được.

- Đã gặp nhiều sự cố do xung sét hoặc quá áp bất thường dẫn tới cháy hỏng TU, TI, các thiết bị đo đếm gây gián đoạn sản xuất

- Điện trở sau thi công 0,87 Ω đáp ứng quy phạm.

- Sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, các sự cố gây hư hại thiết bị được ngăn chặn

Xử lý hệ thống tiếp địa TBA 110kV Thăng Bình

11/2018

12/2018

Công ty lưới điện cao thế miền Trung

- Điện trở tiếp địa 1,3 Ω không đáp ứng quy phạm (≤ 1Ω)

- Đã gặp nhiều sự cố do xung sét hoặc quá áp bất thường dẫn tới cháy hỏng TU, TI, các thiết bị đo đếm, các linh kiện máy biến áp gây gián đoạn sản xuất, mất điện khu vực

- Điện trở sau thi công 0,46 Ω đáp ứng quy phạm.

- Sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, các sự cố gây hư hại thiết bị được ngăn chặn