Tổng quan về sét

Tổng quan về sét

Basic information about lightning Let’s take a look at some of the basic information about lightning, such as how lightning happens, and how many different kinds of lightning there are.
 
All about lightning  

1. How does lightning happen?

2. Conditions for lightning

3. Types of thunder

4. Structure of thunderclouds

5. Conditions for lightning

6. How to protect yourself from lightning

7. The scale of lightning and lightning damage (power lines)

 
 

Phòng chống sét

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về thiệt hại sét.

 

Contact

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0936.122.150

Thông số kỹ thuật Hỏi đáp Tổng quan về sét